Were secrets in Finland only politics in Nato?

The Helsingin Sanomat magazine received highly classified paper documents on national security activities in Finland. The magazine published censorship about its activities. Other newspapers and media made big news on this topic, and the President of the Republic was worried about data leaks. For the publication of documents, an offense was reported to the police.

Newswars Analysis:
The publication of the documents was probably an act of the insider itself, as they did not contain any dangerous information or any other information whose publication would be of benefit to Finns to know about state actions.

A home search was conducted at the home of the publisher of the newspaper Helsingin Sanomat, which was spectacularly reported. This apparently was also thoughtfully designed, in terms of the credibility of the magazine.

The publication was likely to be designed, driven and accelerated by a new intelligence code for approval by Parliament. President Sauli Niinistö rushed after the breakdown to say that it is now the reason for getting a new intelligence law passed and hoped this would make it come true much faster. Prime Minister Juha Sipilä also acted in the same way when in Turku, a Muslim had stabbed 10 Finns in the name of Allah, appointing a cause for a new intelligence law.

Now that it is clear that the intelligence unit mainly oversees the Russian army, as the magazine points out, it is clear that this farce is the most profitable for NATO.

Who else would benefit from Russia as a threat to Finland than those who support Nato and what to have this tension  between the two. Maybe Sweden would also benefit from such data leakage as Finland being a wall to itself. Timing for the leak is important, it precedes the presidential elections in Finland, that no one would question the urgent need for more security.

Although the President of the Republic of Finland, the Armed Forces and other senior management of the country were very worried about the leak of secret information published by Helsingin Sanomat, next day, the Government decided to hire the former editor of Helsingin Sanomat as the Communications Director of the Government.

Arto Alanenpää, Newswars


Oliko salaisuudet Suomessa vain politikointia Natoon?

Helsingin Sanomat lehti sai haltuunsa erittäin salaisiksi luokiteltua paperisia asiakirjoja kansalliseen turvallisuuteen liittyvästä toiminnasta Suomessa. Lehti julkaisi sensuroidusti tietoja toiminnasta. Muut lehdet ja mediat tekivät aiheesta isot uutiset ja tasavallan presidentti oli huolissaan tietovuodoista. Asiakirjojen julkaisemista koskien tehtiin rikosilmoitus poliisille.

Newswars analyysi:
Asiakirjojen julkaiseminen oli luultavasti sisäpiirin itsensä suunnittelema teko, koska ne eivät sisältäneet mitään vaarantavaa tietoa eikä muutakaan tietoa, jonka julkaiseminen saattaisi hyödyttää suomalaisia tietämään valtion toimista.

Helsingin Sanomat lehden toimittajan kotiin tehtiin kotietsintä, josta uutisoitiin näyttävästi. Tämä ilmeisesti oli myös harkitusti suunniteltu, lehden uskottavuuden kannalta.

Julkaiseminen oli todennäköisesti suunniteltu, ajamaan sekä vauhdittamaan uutta tiedustelulakia hyväksyttäväksi eduskunnassa. Presidentti Sauli Niinistö kiirehti tietovuodon jälkeen puhumaan, että se on nyt syy saada uusi laki läpi. Samalla tavalla toimi pääministeri Juha Sipilä, kun Turussa muslimi oli puukottanut kymmentä suomalaista Allahin nimeen, nimittäessään tekoa syyksi saada läpi uusi tiedustelulaki.

Nyt kun on selvää, että tiedustelukeskus valvoo pääasiassa Venäjän armeijaa, kuten lehden harkitut kohdat tahtoo painottaa, on selvää että tästä farssista eniten hyötyy Nato.

Kuka muu hyötyisi Venäjästä uhkana Suomelle kuin ne jotka kannattavat Natoa. Ehkä myös Ruotsi hyötyisi sellaisesta tietovuodosta. Ajoitus vuodolle on tärkeä, se edeltää Suomen presidentinvaaleja, että kukaan ehdokas ei vain kyseenalaistaisi turvallisuuden tarvetta.

Vaikka Suomen tasavallan Presidentti, puollustusvoimat ja muu korkein maan johto olivat erittäin huolissaan Helsingin Sanomien julkaisemasta salaisen tiedon vuotamisesta, valtioneuvosto päätti heti seuraavana päivänä palkata Helsingin Sanomien entisen toimittajan valtioneuvoston viestintäjohtajaksi.

Arto Alanenpää, Newswars

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s